МДИнститут


        Монгол Улс анх 1934 оноос дунд мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх курсийг хүн эмнэлгийн дунд сургуульд зохион байгуулах болсон нь эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын эхлэл байлаа. 1953 онд Анагаах ухааны факультетийн дэргэд мэргэжил дээшлүүлэх салбар нэртэйгээр байгуулагдаж, эдүгээ Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт (2003 он) болтлоо өргөжин хөгжжээ. Монгол Улсын хэмжээнд эмч, сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжүүлэх, мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт болон богино хугацааны давтан сургалтыг зохион байгуулж байгаа академик нэгжийн хувьд жилдээ 400 гаруй мэргэжилтэнг үндсэн нарийн мэргэжлээр сургаж олон мянган мэргэжилтнийг тасралтгүй сургалтанд хамруулж, өнөөгийн нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн, олон улсын сургалтанд ашиглаж байгаа шинэлэг аргуудаар сургалтаа зохион байгуулж байна. 2003 оны хичээлийн жилээс эхлэн өөрийн салбар нэгжүүдийг хөдөө орон нутагт байгуулж зайнаас сургах, зайнаас оношлох мэдээлэл технологийн орчин үеийн дэвшилтэт аргуудыг ашиглан сургалтыг зохион байгуулахын зэрэгцээ  олон улсын төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж байна.

 Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтийн үнэт зүйлс:
 • Олон жилийн туршлага
 • Хамтын ажиллагаа, харилцан хүндлэл
 • Мэргэшсэн багш нарын баг
 • Сургалт явуулах эрх зүйн орчин
 • Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй
 Алсын хараа

       Хөгжлийн төлөө сургалт- Хүний төлөө сэтгэл

Урт хугацаанд хэрэгжүүлэх хүслийн зорилт

     Оюуны баялаг бүтээгч үйл явцыг байнга чанаржуулж, дэлхийн боловсролын түвшинд хүрэхүйц, эзэмшсэн мэргэжлээрээ чинээлэг, хангалуун, сэтгэл дүүрэн амьдрах боловсрол олгох явдал юм.

Эрхэм зорилго

     Эрүүл мэндийн салбарт мэргэжил олгох, дээшлүүлэх сургалт, эрдэм шинжилгээ үйлчилгээг хослуулан явуулж, нийгэмд үйлчлэх иргэний соёл төлөвшилтэй мэргэжлийн өндөр мэдлэг, чадвар, хандлагатай эмч, мэргэжилтэн бэлтгэхэд    оршино.

 Зорилтууд
 • Сургалтын хөтөлбөрийг олон улсын стандартад хүргэх
 • Сувилахуйн төгсөлтийн дараах сургалтыг нийгмийн хэрэгцээнд тулгуурлан эмнэл зүйн чиглэлээр сургалт явуулах бодлогыг барьж багшлах боловсон хүчин хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх, сургалтын хамрах хүрээг өргөжүүлэх
 • Эмч нарын мэргэжил олгох , дээшлүүлэх, кредит сургалтын стандартыг олон улсын түвшинд хүргэх
 • Багшлах боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлэх
 • Эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тасралтгүй байнга цахим сургалтанд суралцах орчинг бүрдүүлж, алсын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх
 • Гадаад харилцааг өргөжүүлэх, Нийгэм хамт олонд чиглэсэн сургалт, суртчилгааг өргөжүүлэх

МДИ-ийн бүрэлдэхүүн:  
                                            postgraduate@mnums.edu.mn
Захирал:
Б. Оюунгоо                       АУ-ны доктор, дэд профессор oyungoo@mnums.edu.mn
Арга зүйч нар:
Г.Алимаа                          АУ-ны магистр alimaa@mnums.edu.mn
Д.Энхтуяа                         АУ-ны магистр enkhtuya@mnums.edu.mn
М.Энхтөгөлдөр               Магистрант enkhtuguldur@mnums.edu.mn