ШИНЭЭР ЭЛССЭН РЕЗИДЕНТҮҮДИЙН АНХААРАЛД

Энгэрийн тэмдэг гарсан тул МДИ-ээс ирж авна уу.

ТӨГСӨХ РЕЗИДЕНТҮҮДИЙН АНХААРАЛД

Төгсөх резидент эмч нарын Онолын шалгалт 2015.03.27-ны 15 цагт Лекцийн 139 тоот өрөөнд болно.
Шалгалтанд ирэхдээ:
- Шалгалтанд орох зөвшөөрөл бүхий сурлагын дэвтэр
- Зөөлөн балын харандаа
- Баллуур
- Дипломны үнэ 35000 төгрөгийг АШУҮИС-ийн кассанд тушаасан баримт /Хаан банкны хажууд байрлах сургуулийн кассанд тушаасан байна/

Жич: Арьс судлалаар төгсөж буй резидент эмч нарын шалгалт 2015.03.27-ны 7.40 цагаас 410 тоот өрөөнд болно.  
Шалгалтанд ирэхдээ:
- Шалгалтанд орох зөвшөөрөл бүхий сурлагын дэвтэр
- Зөөлөн балын харандаа
- Баллуур
- Дипломны үнэ 35000 төгрөгийг АШУҮИС-ийн кассанд тушаасан баримт /Хаан банкны хажууд байрлах сургуулийн кассанд тушаасан байна/

БИОАНАГААХЫН МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТАНД СУРАЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД

Биоанагаахын мэргэжилтний мэргэшүүлэх сургалтын хичээл 2015.03.16-ны 15 цагт 238 тоот өрөөнд эхэлнэ.

Багийн хуваарилалт:


ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УДИРДЛАГЫН МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТАНД ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

Эрүүл мэндийн удирдлагын мэргэшүүлэх сургалтын хичээл 2015 оны 03 сарын 16-ны 09 цагт АШУҮИС-ийн 242 тоотод эхэлнэ. 

Элсэгчдийн бүрдүүлэх материал:

1.    Өргөдөл /Суралцуулахыг  хүссэн өргөдөл өөрийн гараар бичсэн байх/
2.    Анкет       /Мэргэжил дээшлүүлэх институтийн элсэгчийн анкетийг   PTI-HSUM.blogspot.com-оос хаягаар АНКЕТ хэсгээс татаж авна/
3.    Дипломын хуулбар /нотариатоор баталгаажуулна/
4.    Лицензийн хуулбар /нотариатоор баталгаажуулна/
5.    Иргэний үнэмлэхний хуулбар
6. Суралцуулахыг хүссэн албан газрын бичиг /Байгууллагын захиалгаар суралцах тохиолдолд/
7.    Төлбөрийн даалгавар  /Хаан банк АШУҮИС-ийн 5107018784  тоот дансанд тушаасан/ байна. Орлогын нэр дээр МДИ курсын төлбөр гэж бичсэн байх ба өөрийн овог нэрийг бүтнээр бичнэ.
8.    Үйл ажиллагааны төлбөр 10% /Хаан банк АШУҮИС-ийн 5107018784  тоот дансанд тушаасан/ байна.
9.    3х4 хэмжээтэй зураг  2%
10. Элсэлтийн хураамж 15000 төгрөг /Хаан банк АШУҮИС-ийн 5107018784  тоот дансанд/ тушаасан байна.

11. Нүхтэй нимгэн хавтасанд материалыг хийсэн байна.

ЭМ СУДЛАЛЫН СОНГОН СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Эм судлалын сонгон судлах хичээлд бүртгүүлсэн 2.3-р дамжааны резидентүүдын хичээл  2015.03.13-ны 10 цагт 412 тоот өрөөнд эхэлнэ.


Эм судлалын сонгон судлах хичээлд бүртгүүлсэн эмч нарын нэрс

ШИНЭЭР ЭЛСЭН ОРСОН РЕЗИДЕНТҮҮДИЙН АНХААРАЛД

Хаврын элсэлтээр элсэн орсон резидент эмч нар 2015.03.11-ны 14 цагт МДИ дээр ирж уулзана уу.

МДИ 
2015.03.10

БИОАНАГААХЫН МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ СУРГАЛТАНД ЭЛСЭГЧДЭД

Биоанагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтанд элсэн орсон судлаач нар 2015.03.12-ны 10 цагт МДИ дээр ирж уулзана уу.

МДИ 
2015.03.10


ӨВЧТНИЙ СЭТГЭЛ ЗҮЙ БА ЭМЧИЙН ЁС ЗҮЙ СОНГОН СУДЛАХ ХИЧЭЭЛ

Өвчтний сэтгэл зүй ба эмчийн ёс зүй сэдэвт сонгон судлах хичээлд бүртгүүлсэн 2,3-р дамжааны резидентүүдийн хичээл 2015.03.12-оос 238 тоот өрөө /Эрдмийн бага өргөө/-нд 13 цагаас эхэлнэ. Уг сургалтанд бүртгүүлсэн 1-р дамжааны эмч нарын хичээл 4 сард эхлэх тул блогтоо хандаж байна уу.
МДИ 
2015.03.09
Өвчтний сэтгэл зүй ба эмчийн ёс зүй сэдэвт сонгон судлах хичээлд бүртгүүлсэн 2,3-р дамжааны резидентүүдийн нэрс

БИО-АНАГААХЫН МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАНД ОРОХ БИО-АНАГААХ СУДЛААЧДЫН НЭРС

Шалгалтын өдөр ирэхдээ иргэний үнэмлэх, бүртгэл шалгалтын хураамж 15000₮ тушаасан баримт болон балын харандаа, баллуур авч ирнэ. Банкны нэр – ХААН, Дансны дугаар – 5107018784, Хүлээн авагч – АШУҮИС, Төлбөрийн утга – МДИ бүртгэл, шалгалтын хураамж Жич: Элсэгчдэд тавигдах ерөнхий шаардлагыг хангаагүй боловч сургалтанд элсэн орохоор цахим бүртгэлд бүртгүүлсэн тохиолдолд гарах хариуцлагыг бүртгүүлсэн элсэгч өөрөө хүлээнэ.Шалгалтын босго оноо 70 байх хэдий ч, авсан оноогоор элсэгчдийг жагсаан, тогтоосон хяналтын тоог үндэслэн, хамгийн өндөр оноо авсан элсэгчийг суралцуулах болно.

РЕЗИДЕНТИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТ

Мэргэжүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалт 2015 оны 03 сарын 06-ны өдрийн 11 цагаас лекцийн 111 тоот танхимд болно.

Шалгалтын өдөр ирэхдээ иргэний үнэмлэх, бүртгэл шалгалтын хураамж 15000₮ тушаасан баримт болон балын харандаа, баллуур авч ирнэ.

Банкны нэр – ХААН,
Дансны дугаар – 5107018784,
Хүлээн авагч – АШУҮИС,
Төлбөрийн утга – МДИ бүртгэл, шалгалтын хураамж

Жич: Элсэгчдэд тавигдах ерөнхий шаардлагыг хангаагүй боловч сургалтанд элсэн орохоор цахим бүртгэлд бүртгүүлсэн тохиолдолд гарах хариуцлагыг бүртгүүлсэн элсэгч өөрөө хүлээнэ.Шалгалтын босго оноо 70 байх хэдий ч, авсан оноогоор элсэгчдийг жагсаан, тогтоосон хяналтын тоог үндэслэн, хамгийн өндөр оноо авсан элсэгчийг суралцуулах болно.

ХӨТӨЛБӨРИЙН АГУУЛГЫГ НӨХӨН СУРАЛЦАХ БАГЦ ЦАГИЙН СУРГАЛТ ТӨГСӨГЧДИЙН ОНОЛЫН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

МЭРГЭЖҮҮЛЭХ /РЕЗИДЕНС/ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ

Мэргэжүүлэх сургалтын бүртгэл 2015.03.03-ны 18 цагт хаагдах тул та бүхэн амжиж бүртгүүлнэ үү.

НИЙТ РЕЗИДЕНТҮҮДИЙН АНХААРАЛД

1,2,3-р дамжаанд суралцаж буй нийт резидентүүдийн сонгон судлах хичээлийн бүртгэл 2015.03.02-2015.03-06-ны хооронд явагдаж байна. Бүртгэл 2015.03.06-ны өдрийн 12 цагаас хаагдах тул амжиж бүртгүүлнэ үү.

Жич: Сонгон судлах хичээлийн хуваарь 2015.03.06-ны 14 цагт зарлагдана.