11 сард шинээр элссэн резидентүүдийн анхааралд

Суралцагчийн энгэрийн тэмдэг гарсан тул хэсгийн ахлагч нар ирж энгэрийн тэмдэгээ авна уу.

Нийт суралцагчдын анхааралд

Эрдмийн болон мэргэжлийн сургалтын алба нь 2016.11.23-2016.11.28-ны хооронд сургалттай тул тодорхойлолт яаралтай авах суралцагчид АШУҮИС-ийн Сайбер их сургууль /235 тоот/-аас авна уу.

ЭМСА
2016.11.21

Резидентүүдийн анхааралд

2016 оны 11 сард Дотор судлал, Хүүхэд судлал, ЭБЭ судлал болон мэс заслаар элссэн 1-р дамжааны резидент эмч нар 2016 оны 11 сарын 21-ны 15 цагаас Шинэ номын сангийн 603 тоот өрөөнд цугларна уу.

Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх 1 жилийн сургалтын хичээлийн хуваарь

Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх 1 жилийн сургалтын хичээлийн хуваарь

ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШИЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ БОЛОН СУВИЛАХУЙН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТАНД ЭЛССЭН СУРАЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД

Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт болон Сувилахуйн төгсөлтийн дараах сургалтанд элссэн суралцагчид 2016.11.18-ны 18 цагаас 111 тоот өрөөнд Удиртгал хичээлтэй тул хүрэлцэн ирнэ үү.

Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх 6-н сарын сургалт

Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх 6-н сарын сургалтын анги хувиарлалт
Хичээлийн хуваарийг ЭНД дарж авна уу

2016-2017 оны хичээлийн жилд Хөтөлбөрийн агуулгыг нөхөх багц цагийн сургалтанд элсэгчдийн АНГИ хувиарлалт Хичээлийн хувиар

2016-2017 оны хичээлийн жилд Хөтөлбөрийн агуулгыг нөхөх багц цагийн сургалтанд элсэгчдийн АНГИ хуваарилалт
 Хичээлийн хуваарийг ЭНД дарж авна уу.

ШИНЭЭР ЭЛССЭН РЕЗИДЕНТҮҮДИЙН АНХААРАЛД

Шинээр элссэн резидентүүд 2016.11.04-ны 12 цагаас өмнө бүрдүүлсэн материалаа авчирч өгнө үү. Тушаалаас хоцорсон тохиолдолд суралцах боломжгүй болохыг анхааруулж байна.

ХӨТӨЛБӨРИЙН АГУУЛГЫГ НӨХӨХ БАГЦ ЦАГИЙН СУРГАЛТ БОЛОН БИОАНАГААХЫН МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Шалгалтанд тэнцсэн элсэгчид 2016.11.07-нд сургалтын төлбөрийг Хаан банкны 5031813390
/АШУҮИСургууль/  дансанд бүрэн төлж, төлбөрийн баримтыг ЭМСАлбанд /322 тоот/ авчирч өгнө үү.
Хөтөлбөрийн агуулгыг нөхөх багц цагийн сургалтын төлбөр - 1,837,500 төгрөг
Биоанагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх 1 жилийн сургалтын төлбөр -832,000 төгрөг / гүйлгээний код 105/, үйл ажиллагааны зардал -83,200 төгрөг /гүйлгээний код 108/
Биоанагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх 6 сарын сургалт - 416,000 төгрөг / гүйлгээний код 105/, үйл ажиллагааны зардал-41,600 төгрөг / гүйлгээний код 108/

ШИНЭЭР ЭЛССЭН РЕЗИДЕНТҮҮДИЙН АНХААРАЛД

Шинээр элссэн резидентүүд 2016.11.01-2016.11.04-ны хооронд Их сургуулийн нэгдсэн эмнэлгийн лабораторит доорх шинжилгээг өгсөн байна. Мөн 2016.11.04-ны 13 цагаас 111 тоот өрөөнд уулзалттай тул цагтаа цугларна уу.

РЕЗИДЕНТИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Шараар тодруулсан тэнцсэн тэмдэглэгээтэй элсэгчид доорх бичиг баримтыг бүрдүүлэн 2016.11.01-2016.11.02-ны хооронд Эрдмийн болон Мэргэжлийн сургалтын алба /322 тоот/ -н дээр авчирна уу. 1. Өргөдөл /Суралцуулахыг хүссэн өргөдөл өөрийн гараар бичсэн байх/ 2. Анкет /Блогийн АНКЕТ хэсгээс татаж авна/ 3. Дипломын хуулбар /нотариатоор баталгаажуулна/ 4. Лицензийн хуулбар /нотариатоор баталгаажуулна/ 5. Иргэний үнэмлэхний хуулбар 6. 3х4 хэмжээтэй зураг 3% 7. Нүхтэй нимгэн хавтасанд материалыг хийсэн байна. Жич: Дээрх материал шаардлага хангасан элсэгчид АШУҮИС-ийн Нэгдсэн эмнэлэгт эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдан мөн сургалтын төлбөр болон үйл ажиллагааны зардлыг төлнө.

ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШИЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ СУРГАЛТАНД БҮРТГҮҮЛСЭН ЭМЧ, ЭМ ЗҮЙЧ НАРЫН АНХААРАЛД

Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх сургалтын 2016-2017 оны хичээлийн жилийн элсэлтэнд бүртгүүлэхдээ доорх бичиг баримтыг бүрдүүлэн 2016.11.01-2016.11.03-ны хооронд Эрдмийн болон Мэргэжлийн сургалтын алба /322 тоот/ -н дээр авчирна уу. 
1.    Өргөдөл /Суралцуулахыг  хүссэн өргөдөл өөрийн гараар бичсэн байх/
2.    Анкет       /Блогийн АНКЕТ хэсгээс татаж авна/
3.    Дипломын хуулбар /нотариатоор баталгаажуулна/
4.    Лицензийн хуулбар /нотариатоор баталгаажуулна/
5.    Иргэний үнэмлэхний хуулбар
6. Суралцуулахыг хүссэн албан газрын бичиг /Байгууллагын захиалгаар суралцах тохиолдолд/
7.    Төлбөрийн даалгавар  /Хаан банк АШУҮИСургуулийн 5031813390  тоот дансанд тушаасан байна. Орлогын нэр дээр курсын төлбөр гэж бичсэн байх ба өөрийн овог нэрийг бүтнээр бичнэ. Код 105/
8.    Үйл ажиллагааны төлбөр, төлбөрийн 10% байна. /Хаан банкАШУҮИСургуулийн 5031813390  тоот дансанд тушаасан байна. Код 108/
9.    3х4 хэмжээтэй зураг  2%
10. Элсэлтийн хураамж 15000 төгрөг /Хаан банк АШУҮИСургуулийн 5031813390  тоот дансанд тушаасан байна. Код 107/
11. Нүхтэй нимгэн хавтасанд материалыг хийсэн байна.

Жич: Онлайнаар бүртгүүлэн, майлээр амжилттай бүртгэгдсэн тухай хариу авсан элсэхийг хүсэгчид дээрх материалыг бүрдүүлэн авч ирнэ. Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх сургалтанд тавигдах шаардлагыг бүрэн биелүүлэн, бүртгэлд хамрагдсан гэдэгт тань итгэлтэй байна. Хэрвээ бүртгэлийг буруу бөглөсөнтэй холбогдон гарах төлбөрийн асуудлыг ЭМСА хариуцахгүй болно. 

РЕЗИДЕНТИЙН 2016-2017 ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАНД ОРОХ ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧДИЙН НЭРС, ШИФР

Шалгалтанд ирэхдээ: 1. Зөөлөн балын харандаа, баллуур 2. Иргэний үнэмлэх 3. Шалгалтын хураамж - 15,000 төгрөгийг Хаан банкны 5031813390 тоот /АШУҮИСургууль/ дансанд тушаасан баримттай ирнэ. /төлбөр төлөх код 107/

2016-2017 оны хичээлийн жилийн резидентийн элсэлтийн шалгалт

2016-2017 оны хичээлийн жилийн резидентийн элсэлтийн шалгалт 2016 оны 10-р сарын 29-ний өдрийн 9-12 цагийн хооронд явагдана. Шалгалтын өрөө болон шалгалтын шифр 27-ны пүрэв гаригт блог хаягаар зарлагдана.

2016-2017 оны хичээлийн жилийн резидентийн элсэлтийн шалгалт

2016-2017 оны хичээлийн жилийн резидентийн элсэлтийн шалгалт 2016 оны 10-р сарын 29-ний өдрийн 9-12 цагийн хооронд явагдана. Шалгалтын өрөө болон шалгалтын шифр 27-ны пүрэв гаригт блог хаягаар зарлагдана.

Резидентүүдийн анхааралд

Резидентийн тайлан хамгаалалт 2016-2017 оны элсэлтийн резидентийн шалгалттай холбоотойгоор 2016 оны 11-р сарын 7-ны өдөр болж хойшлогдлоо.
Тайлан хамгаалалтанд ирэхдээ 2-р дамжааны резидентүүд 2-р дамжааны төлбөр болох 832,000  /ХААН банк 5031813390 код 104 гэж төлнө/ төгрөг төлсөн баримтыг авч ирнэ. 2-р дамжаанд үйл ажиллагааны зардал төлөхгүй.

2014-2016 оны хичээлийн жилд суралцан амжилттай төгсөгчдийн диплом гардуулах ёслолын үйл ажиллагаа

2014-2016 оны хичээлийн жилд суралцан амжилттай төгсөгчдийн диплом гардуулах ёслолын үйл ажиллагаа 2016 оны 10-р сарын 21-ны баасан гаригт 15:00 цагаас оюутны соёлын төвд болно.

АШУҮИС-ийн Төгсөлтийн дараах сургалтын элсэлтийн бүртгэл

АШУҮИС-ийн Төгсөлтийн дараах сургалтын элсэлтийн бүртгэл

АШУҮИС-ийн ЭМСА-ны Төгсөлтийн дараах сургалтын 2016-2017 оны хичээийн жилийн бүртгэл

Та дараах мэдээллүүдтэй уншиж танилцсан байна. Элсэлтийн бүртгэлийн хуудас

Элсэлтийн бүртгэлийг заавал Монгол хэл (крилл) ээр бөглөнө.

1. Резиденсийн сургалтын элсэлтийн бүртгэл / Цахим бүртгэл 2016.10.10-2016.10.24-ны хооронд явагдаж байна/

2. Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн бүртгэл / Цахим бүртгэл 2016.10.10-2016.10.24-ны хооронд явагдаж байна/
            
3. Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлтийн бүртгэл / Цахим бүртгэл 2016.10.10-2016.10.24-ны хооронд явагдаж байна/

4. Сувилагч эмнэлгийн тусгай мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын бүртгэлийг 2016.10.10-2016.10.30-ны хооронд 322 тоотод авна. 

5. ХӨТӨЛБӨРИЙН АГУУЛГЫГ НӨХӨН СУРАЛЦАХ /Уламжлалт анагаахын эмч/, БИО-АНАГААХЫН МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ сургалтын бүртгэлийг 2016.10.10-2016.10.30-ны хооронд 322 тоотод авна. 
            

  • 4,5-р хэсэгт бүртгүүлэх эслэгчид дараах материалыг бүрдүүлнэ.

  1. Элсэгчийн анкет /блогоос татаж авна/
  2. Дипломын хуулбар
  3. Лицензийн хуулбар
  4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  5. 3% цээж зураг
  6. Бүртгэлийн хураамж 15000 төгрөг /ХААН банк 5031813390 регистрийн дугаар бүртгэлийн хураамж/ код 107
  • Эдгээр бичиг баримтийг нүхтэй хавтсанд хийж ирнэ.