МЭРГЭЖҮҮЛЭХ /РЕЗИДЕНТ/ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ДУУСАХ ТУХАЙ

Мэргэжүүлэх /резидент/ сургалтын бүртгэл 2014 оны 09 сарын 20-ны өдрийн 18.00 цагт хаагдах тул та бүхэн амжиж бүртгүүлнэ үү.

АШУҮИС-ийн Төгсөлтийн дараах сургалтын элсэлтийн бүртгэл2014-2015 оны АШУҮИС-ийн МДИ-ийн Төгсөлтийн дараах сургалтын элсэлтийн бүртгэл

Та дараах мэдээллүүдтэй уншиж танилцсан байна. Элсэлтийн бүртгэлийн хуудас

Элсэлтийн бүртгэлийг заавал Монгол хэл (крилл) ээр бөглөнө.Элсэлтийн бүртгэлтэй холбоотой асууж тодруулах зүйл байвал МДИ-ийн 321194 утас postgraduate@mnums.edu.mn хаягаар хандана уу

Мэргэжүүлэх сургалтанд элсэгчдэд тавигдах нийтлэг шаардлага

1.    Мэргэжүүлэх/ резиденсийн/  сургалтанд элсэгчид нь бакалаврын зэрэгтэй байна.
2.     Эмчлэх  5 жилийн хугацаатай лицензтэй байна. 
3.    Элсэгчид нь элсэлтийн шалгалтыг 70 хувь түүнээс дээш босго оноог
хангасан байвал зохино.
4.    Гадаадын иргэн суралцахыг хүсвэл хоёр улсын засгийн газар хоорондын
болон АШУҮИС-тай хийсэн гэрээний дагуу суралцах ба суралцагчдын асуудлыг гэрээнд заасан нөхцлөөр шийдвэрлэнэ.
5.    Хөтөлбөрийн агуулгыг нөхөн суралцах багц цагийн сургалтанд
хамрагдсан бол нотлох гэрчилгээтэй байна.
6.    Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэшүүлэх бусад сургалтанд давхар элсээгүй байх
7.    Бакалаврын сургалтын нийт багц цаг элсэх гэж буй сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд нийцсэн байх


·         Дараах мэргэжлээр Хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн эмч нарыг мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл /лиценз/ шаардахгүйгээр элсүүлнэ. Үүнд:
·         Шүүх эмнэлэг судлал
·         Эмгэг судлал
·         Уламжлалт Анагаах Ухааны их эмч мэргэжлээр төгсөгчид дараах мэргэжлээр шууд элсэх боломжтой./ багц цагийн зөрүү нөхөх шаардлагаагүй /
 Үүнд:
·         Уламжлалт анагаах ухаан судлал /УА-ын дотор судлал/
·         Зүү, төөнө засал судлал
·         Спортын анагаахын эмч мэргэжлээр төгсөгчид дараах мэргэжлээр шууд элсэх боломжтой.
·         Сэргээн засал эмчилгээ судлал
·         Уламжлалт Анагаах Ухааны их эмч мэргэжлээр төгсөгчид багц цагийн зөрүү нөхсөн тохиолдолд дараах мэргэжилд элсэж болно.
·         Дотор  судлал
·         Өрхийн анагаах ухаан
·         Мэдрэл судлал
·         Сэтгэцийн өвчин судлал
·         Спортын анагаахын эмч мэргэжлээр төгсөгчид багц цагийн зөрүү нөхсөн тохиолдолд дараах мэргэжилд элсэж болно.
·         Дотор  судлал
·         Өрхийн анагаах ухаан
·         Гэмтэл- согог засал судлал
·         Сэтгэцийн өвчин судлал
2.    Бүртгэл
·         2014 оны 09 сарын 5–20-ныг дуустал цахим бүртгэл явагдана.
·         Элсэгчдэд тавигдах ерөнхий шаардлагыг хангасан тохиолдолд цахим бүртгэлд бүртгүүлэх эрхтэй
·         Бүртгүүлсэн элсэгч бүр элсэлтийн шалгалтанд орох эрхтэй.

3.    Шалгалт
Шалгалтын хуваарь бүртгэл дууссанаас хойш вейб http://pti-hsum.blogspot.com/  -д тавигдана. 9 сарын 25-ны дотор шалгалтыг авна.
·         Шалгалтын өдөр ирэхдээ иргэний үнэмлэх болон бүртгэл, шалгалтын хураамж 15000₮ тушаасан баримтаа авч ирнэ.
Банкны нэр – ХААН,
Дансны дугаар – 5107018784,
Хүлээн авагч – АШУҮИС,
Төлбөрийн утга – МДИ бүртгэл, шалгалтын хураамж
·         Шалгалтын агуулгад мэргэжлийн суурь хичээлүүд: анатоми, физиологи, эмгэг анатоми, иммунологи, эмгэг физиологи, микробиологи, эм судлал гэх мэт, эмч эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй: хэм хэмжээ, анагаахын ёс зүй, эрүүл мэндийн хууль эрх зүй, нийгмийн эрүүл мэнд гэх мэт, мэргэшүүлэх хичээлүүд / анхан шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагын эмчийн ажлын байрны шаардлага / хамрагдана.

Элсэгчдэд тавигдах ерөнхий шаардлагыг хангаагүй боловч сургалтанд элсэн орохоор цахим бүртгэлд бүртгүүлсэн тохиолдолд гарах хариуцлагыг бүртгүүлсэн элсэгч өөрөө хүлээнэ.
·         Шалгалтын босго оноо 70 байх хэдий ч, авсан оноогоор элсэгчдийг жагсаан, тогтоосон хяналтын тоог үндэслэн, хамгийн өндөр оноо авсан элсэгчийг суралцуулах болно.
·         Суралцуулах тухай тушаал гарахаас өмнө тэнцсэн элсэгчийн бүрдүүлсэн дараах материалыг /журмын 5.3 д зааснаар/ шалган, шаардлага хангасан тохиолдолд баталгаажуулна. Үүнд .
·         Суралцахыг хүссэн хувийн өргөдөл
·         Элсэгчийн анкет (тусгай загвараар)
·         Иргэний үнэмлэхний хуулбар
·         Сургууль төгссөн болон мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
·         3х4 хэмжээтэй 3 хувь зураг
·         Ажил байдлын тодорхойлолт
·         Үйл ажиллагааны хураамж (сургалтын төлбөрийн 10 хүртэл хувьтай тэнцүү байна)
·         Сургалтын төлбөр төлсөн баримт  
Жич. Байгууллагын захиалгаар суралцаж буй элсэгч нь дараах нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ.
·         Суралцуулахыг хүссэн байгууллагын албан бичиг
·         Сургалтын төлбөрийн эх үүсвэр
·         Албан байгууллага, захиалагч байгууллагатай хийсэн гэрээ
·         Хэрвээ тэнцсэн элсэгчийн бүрдүүлсэн материал шаардлага хангахгүй, бүртгэлийг буруу бөглөсөн бол шалгалтын материалыг хүчингүйд тооцно. Энэ тохиолдолд жагсаалтын дараагийн элсэгчийн бүрдүүлсэн материалыг шалган, баталгаажуулна.
·         Шалгалтанд тэнцээгүй, цахим бүртгэлийг буруу бөглөсөн, элсэгчийн бүрдүүлсэн материал шаардлага хангаагүй, хураамжаа төлсөн боловч хүндэтгэх шалтгаангүйгээр шалгалтанд ороогүй зэрэг тохиолдолд бүртгэл, шалгалтын хураамжийг буцаан олгохгүй болно.

Жич: Хураамжаа төлсөн боловч шалгалтанд орох боломжгүй болсон тохиолдолд шалгалтаас 1 хоногийн өмнө мэдэгдэнэ үү. Шалгалтын дараа буцаан олголт хийгдэхгүй болно.

2014-2015 оны хичээлийн жилд РЕЗИДЕНСИЙН  СУРГАЛТАНД ДАРААХ МЭРГЭЖЛЭЭР ЭЛСЭЛТ АВНА


Сургалтын чиглэл

Сургалтын хугацаа /жилээр/
1.     
Дотор судлал
2 жил
2.     
Өрхийн анагаах ухаан судлал
2 жил
3.     
Хүүхэд судлал
2 жил
4.     
Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээ судлал
2 жил
5.     
Эх барих , эмэгтэйчүүд судлал
2 жил
6.     
Мэс засал судлал
2 жил
7.     
Гэмтэл- согог засал судлал
2 жил
8.     
Чих, хамар, хоолой судлал
2 жил
9.     
Нүд судлал
3 жил
10.  
Мэдрэл судлал
2 жил
11.  
Сэтгэцийн өвчин судлал
2 жил
12.  
Арьс судлал
2 жил
13.  
Халдварт өвчин судлал
2 жил
14.  
Хавдар судлал
2 жил
15.  
Сэргээн засал эмчилгээ судлал
2 жил
16.  
Анатомын эмгэг судлал
2 жил
17.  
Эмнэлзүйн эмгэг судлал / лаборатори
2 жил
18.  
Шүүхийн анагаах ухаан судлал
2 жил
19.  
Дүрс оношлогоо судлал
2 жил
20.  
Уламжлалт анагаах ухаан судлал
2 жил
21.  
Зүү төөнө засал судлал
2 жил
22.  
Нүүр амны согог засал судлал
2 жил
23.  
Нүүр амны гажиг засал судлал
2 жил
24.  
Нүүр амны мэс засал судлал
2 жил